Let op, zondag 2 juli is er geen dienst in de Gelderse Rooslaan!
De gezamenlijke dienst met vele kerken uit Arnhem
wordt in het Gelredome gehouden om 10.00 uur,
meer info Arnhem-aan

Psalm 133: 1
Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.