Titus 2: 11
Want de zaligmakende genade van God
is verschenen aan alle mensen.
Translate »