Klik hier voor de overdenkingen/preken tijdens de crisis:

Naar pagina Coronacrisis

In navolging op de maatregelen die de regering heeft genomen om de Coronacrisis in te dammen, heeft het kerkbestuur (KB) samen met het Geestelijk Orgaan (GO) een drastische maatregel moeten nemen. Tot nader order zullen er GEEN bijeenkomsten worden gehouden in onze kerk.


Een bemoedigende tekst voor deze tijd:
Psalm 91:
1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en
mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!