1 Kor, 3: 11
Want niemand kan een ander fundament leggen
dan  wat gelegd is, dat is Jezus Christus.