Johannes 20: 16
Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om
en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.