Aankondiging concert van Joke Buis & Band in Arnhem
Zaterdag 18 maart 2017 om 20.00 in de Heilige Geest Kerk
aan de Gelderse Rooslaan 20 in Arnhem.
Link promotievideo
Link naar de concertreeks - Arnhem

Filipenzen 4: 6, 7
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.