Johannes 19: 30
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij:
‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.