Psalm 147: 3
Hij geneest de gebrokenen van hart,
Hij verbindt hen in hun leed.