Efeze 1: 18
Namelijk verlichte ogen van uw verstand,
om te weten wat de hoop van Zijn roeping is,
en wat de rijkdom is van de heerlijkheid
van Zijn erfenis in de heiligen.