Johannes 12: 3
Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde,
zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren af;
en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.